Η εταιρία CROSS Software Solutions έχει θέσει ως κύριο στόχο της την παροχή ολοκληρωμένης τεχνικής υποστήριξης για τα προϊόντα της και την ανάπτυξη και παροχή αξιόπιστων λύσεων λογισμικού οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών της.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αναλύονται στις παρακάτω 5 βασικές κατηγορίες:

Τεχνικές Μελέτες και Σχεδιασμός

Μελέτη και σχεδιασμός λύσεων πληροφοριακών συστημάτων από απλά μέχρι πολύπλοκα, εξειδικευμένα και σύνθετα έργα,  με βάση την τεχνογνωσία της εταιρείας και την συνεργασία της με τους υπεργολάβους.

Ολοκλήρωση συστημάτων

Παροχή αξιόπιστων ολοκληρωμένων λύσεων για την κάλυψη των εξειδικευμένων αναγκών και απαιτήσεων των πελατών,  με βάση την μακρόχρονη εμπειρία της εταιρείας στην ενοποίηση και ολοκλήρωση συστημάτων.

Υπηρεσίες σχεδίασης και ανάπτυξης λογισμικού

Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών λογισμικού (ανάλυση, σχεδιασμός, ανάπτυξη, εγκατάσταση και έλεγχος), προϊόντων λογισμικού και πληροφοριακών συστημάτων για συστήματα αυτοματισμού εγκαταστάσεων υγρών καυσίμων, συστήματα εισροών/εκροών και εξειδικευμένες εφαρμογές για διυλιστήρια, εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων και δεξαμενόπλοιων.

Υπηρεσίες εκπαίδευσης χρηστών

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης χρηστών γίνεται είτε στην έδρα του πελάτη είστε στην εταιρείας μας.  Η εκπαίδευση των χρηστών διασφαλίζει την αποφυγή δυσλειτουργιών, οι οποίες προκαλούνται  από λάθη των χρηστών και, συνεπώς η κατάλληλη εκπαίδευση συντελεί στην μείωση του λειτουργικού κόστος.

Υποστήριξη και συντήρηση μετά την πώληση

Παροχή ολοκληρωμένης τεχνικής υποστήριξης των προϊόντων της εταιρείας, μέσω συμβολαίων συντήρησης,  ή κατόπιν αιτήσεως των πελατών. Η τεχνική ομάδα υποστήριξης καθοδηγεί τους χρήστες τηλεφωνικά για την επίλυση προβλημάτων ή, σε επείγουσες περιπτώσεις, αναλαμβάνει την επίλυση των προβλημάτων με την χρήση σύγχρονων τεχνολογιών απομακρυσμένης πρόσβασης και υποστήριξης μέσω του διαδικτύου.

Γιατί να προτιμήσετε την CROSS Software Solutions

Οι εταίροι της CROSS Software Solutions έχουν πολυετή εμπειρία στην παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών και προϊόντων στους πελάτες τους και διαθέτουν την τεχνογνωσία και την εμπειρία να διεκπεραιώνουν όλα τα έργα, από πολύ απλές συντηρήσεις και αποκατάσταση βλαβών μέχρι την σχεδίαση και υποστήριξη πολύπλοκων λύσεων αυτοματισμού.

Βασικά πλεονεκτήματα

  • Υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης και εμπειρία πάνω από 25 έτη.
  • Εξειδικευμένη και καταρτισμένη τεχνική ομάδα αποτελούμενη κυρίως από μηχανικούς.
  • Εξειδικευμένες και ειδικά προσαρμοσμένες εφαρμογές για κάθε πελάτη.
  • Συνεχής υποστήριξη και αφοσίωση στους πελάτες.
  • Ολοκληρωμένη υποστήριξη λύσεων λογισμικού, από τα αρχικά στάδια της ανάλυσης και της σχεδίασης, μέχρι την τελική εγκατάσταση, συντήρηση και υποστήριξη μετά την πώληση.