Η εταιρία CROSS Software Solutions δημιουργήθηκε από τη συνεργασία των εταιριών CROSS Technical Services και IASSOFT Ltd (Industrial Automation Systems and SOFTware) για να προσφέρει λύσεις σε εφαρμογές διακίνησης υγρών καυσίμων σε Διυλιστήρια, Εγκαταστάσεις Διακίνησης Υγρών Καυσίμων, Αεροδρόμια, Δεξαμενόπλοια.

cropped-cross.png H CROSS Technical Services  ιδρύθηκε το 1989 στο Πειραιά  με σκοπό την παροχή αξιόπιστων τεχνικών λύσεων στην Ελληνική Ναυτιλιακή κοινότητα και την Ελληνική Βιομηχανία με εξειδίκευση στη “Διαχείριση Υγρών Καυσίμων”. Η Εταιρία  προμηθεύει ολοκληρωμένα εξοπλιστικά πακέτα Διαχείρισης Υγρών Καυσίμων και ενεργητικής πυροπροστασίας  σε διυλιστήρια, Αεροδρόμια, Δεξαμενόπλοια και εγκαταστάσεις αποθήκευσης/εμπορίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
iassoft4 Η εταιρεία IASSOFT Ltd σχεδιάζει, αναπτύσσει και συντηρεί λογισμικό και συστήματα βιομηχανικών αυτοματισμών. Η IASSOFT έχει μακροχρόνια εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού φορτώσεων εγκαταστάσεων υγρών καυσίμων (λογισμικό TruckManager  και Truckman.NET). Η IASSOFT σχεδιάζει επίσης  και αναπτύσσει συστήματα SCADA και εξειδικευμένες λύσεις συστημάτων βιομηχανικού αυτοματισμού, μονάδων αυτομάτου ελέγχου και μετρητικών συστημάτων.